top of page
Styrelsen 2020: Om oss
PA.png

STUDENTFÖRENINGENS

STYRELSE

2023

Rulla neråt

Styrelsen 2021

STYRELSEN 2023

 • Har det övergripande ansvaret för föreningen.

 • Stötta alla poster vid behov och ser till att det som ska göras blir gjort.

 • Hålla styrelsemöten. 

 • Står tillsammans med Ekonomiansvarig som firmatecknare för föreningen.

 • Är sekreterare vid alla styrelsemöten, ser till att dagordningen kommer ut och att alla punkter som ska tas upp finns med.

 • Sköter medlemsregistreringen och är insatt i våra medlemmars medlemskap i föreningen.

 • Stöttar främst ordförande men även andra poster 

 • Har det övergripande ansvaret för studentföreningens ekonomi.

 • Arbetar löpande med bokföring under hela verksamhetsåret, fakturerar och ser till att våra fakturor betalas i tid.

 • Sitter med i olika möten angående utbildningsfrågor, exempelvis utbildningsrådet, utvärderingsmöten och utbildningskommittén.

 • Anordnar utbildningar och bokar in föreläsningar med våra samarbetspartners.

 • Anordna HR-dagen, vår arbetsmarknadsdag tillsammans med vice Näringsliv.

 • Se över avtal med våra samarbetspartners.

 • Hålla kontakt med företag.

 • Har det yttersta ansvaret gentemot samarbetspartners och leder och fördelar arbetet.

Vice

Näringslivsansvarig

naringsliv@pageflestudentforening.com

 • Anordna HR-dagen, vår arbetsmarknadsdag tillsammans med Näringslivansvarig.

 • Se över avtal med våra samarbetspartners.

 • Hålla kontakt med företag

 • Har ansvar gentemot samarbetspartners och leder och fördelar arbetet.

 • Planerar och genomför tillsammans med Vice Eventansvarig alla event och aktiviteter under året.

 • Det största eventet som planeras är Insparken.

 • Flera sittningar genomförs också under året, ibland tillsammans med andra föreningar.

 • Planerar och genomför tillsammans med Eventansvarig alla event och aktiviteter under året.

 • Det största eventet som planeras är Insparken.

 • Flera sittningar genomförs också under året, ibland tillsammans med andra föreningar.

Kommunikations-ansvarig

kommunikation@pageflestudentforening.com

 • Har hand om Palle PA Geflesson på Facebook, föreningens Instagram och Snapchat

 • Fotar på events

 • Gör veckoscheman

 • Samarbetar mycket med Marknadsföring

Marknadsförings-ansvarig

info@pageflestudentforening.com

 • Delar mer formell information till medlemmarna som utbildningar som anordnas, jobberbjudanden från företag och liknande.

 • Har mycket mailkontakt  med olika företag och organisationer.

 • Uppdaterar hemsidan.

 • Har hand om inköp av Ovar, mäken mm.

 • PA Gefle studentförening FB och LinkedIn, samarbetar mycket med Kommunikation

bottom of page