top of page
Styrelsen 2020: Om oss
PA.png

STUDENTFÖRENINGENS

STYRELSE

2021

Rulla neråt

Styrelsen 2021

STYRELSEN 2021

IMG_2682.jpeg
EBBA HEDBERG
 • Har det övergripande ansvaret för föreningen.

 • Stötta alla poster vid behov och ser till att det som ska göras blir gjort.

 • Hålla styrelsemöten. 

 • Står tillsammans med Ekonomiansvarig som firmatecknare för föreningen.

 • Facebook
 • Twitter
IMG_2743.jpeg
MARIA GUNNARS
 • Har det övergripande ansvaret för studentföreningens ekonomi.

 • Arbetar löpande med bokföring under hela verksamhetsåret, fakturerar och ser till att våra fakturor betalas i tid.

 • Facebook
 • Twitter
IMG_2779.jpeg
TILDE LÖFGREN
 • Anordna HR-dagen, vår arbetsmarknadsdag.

 • Se över avtal och boka in föreläsningar med våra samarbetspartners.

 • Hålla kontakt med företag

 • Har det yttersta ansvaret gentemot samarbetspartners och leder och fördelar arbetet.

 • Facebook
 • Twitter
IMG_2817.JPG
EVELINA SCHILLING
 • Planerar och genomför tillsammans med Vice Eventansvarig alla event under året.

 • Det största eventet som planeras är Insparken.

 • Flera sittningar genomförs också under året, ibland tillsammans med andra föreningar.

 • Facebook
 • Twitter
IMG_2681.jpeg
MEIA LINDHOLM

Marknadsföringsansvarig

info@pageflestudentforening.com

 • Delar mer formell information till medlemmarna som utbildningar som anordnas, jobberbjudanden från företag och liknande.

 • Har mycket mailkontakt  med olika företag och organisationer.

 • Uppdaterar hemsidan.

 • Har hand om inköp av Ovar, mäken mm.

 • PA Gefle studentförening FB och LinkedIn 

 • Samarbetar mycket med Kommunikation

 • Facebook
 • Twitter
IMG_2757.jpeg
PASSARA GRANBÄCK
 • Är sekreterare vid alla styrelsemöten, ser till att dagordningen kommer ut och att alla punkter som ska tas upp finns med.

 • Sköter medlemsregistreringen och är insatt i våra medlemmars medlemskap i föreningen.

 • Stöttar främst ordförande men även andra poster 

 • Facebook
 • Twitter
IMG_2810.JPG
SOFIA KOEBE
GUSTAFSSON
 • Sitter med i olika möten angående utbildningsfrågor, exempelvis utbildningsrådet, utvärderingsmöten och utbildningskommittén.

 • Anordnar utbildningar i personlighetstest och fixar allt praktiskt inför det.

 • Facebook
 • Twitter
EMELIE BERGQVIST
 • Anordna HR-dagen, vår arbetsmarknadsdag.

 • Se över avtal och boka in föreläsningar med våra samarbetspartners.

 • Hålla kontakt med företag

 • Har ansvar gentemot samarbetspartners och leder och fördelar arbetet.

 • Facebook
 • Twitter
IMG_2698.jpeg
EMELIE BERGQVIST
 • Anordna HR-dagen, vår arbetsmarknadsdag.

 • Se över avtal och boka in föreläsningar med våra samarbetspartners.

 • Hålla kontakt med företag

 • Har ansvar gentemot samarbetspartners och leder och fördelar arbetet.

 • Facebook
 • Twitter
IMG_2723.jpeg
ALVA IVARES
DAHLGREN
 • Planerar och genomför tillsammans med Vice Eventansvarig alla event under året.

 • Det största eventet som planeras är Insparken.

 • Flera sittningar genomförs också under året, ibland tillsammans med andra föreningar.

 • Facebook
 • Twitter
IMG_2705.jpeg
ALBIN TÖRNBLAD
 • Har hand om Palle PA Geflesson på Facebook, föreningens Instagram och Snapchat

 • Fotar på events

 • Gör veckoscheman

 • Samarbetar mycket med Marknadsföring

 • Facebook
 • Twitter
bottom of page