top of page
Styrelsen 2020: Om oss
PA.png

STUDENTFÖRENINGENS

STYRELSE

2020

Rulla neråt

Styrelsen 2020

STYRELSEN 2020

IMG_4166.JPG

ORDFÖRANDE

Sophie Rigmo

 • Har det övergripande ansvaret för föreningen.

 • Stötta alla poster vid behov och ser till att det som ska göras blir gjort.

 • Hålla styrelsemöten. 

 • Står tillsammans med Ekonomiansvarig som firmatecknare för föreningen.

IMG_4005.JPG

VICE ORDFÖRANDE

Frida Forsby

 • Är sekreterare vid alla styrelsemöten, ser till att dagordningen kommer ut och att alla punkter som ska tas upp finns med.

 • Sköter medlemsregistreringen och är insatt i våra medlemmars medlemskap i föreningen.

 • Stöttar främst ordförande men även andra poster 

IMG_4170.JPG

UTBILDNINGSANSVARIG

Sofie Lindström

 • Sitter med i olika möten angående utbildningsfrågor, exempelvis utbildningsrådet, utvärderingsmöten och utbildningskommittén.

 • Anordnar utbildningar i personlighetstest och fixar allt praktiskt inför det.

119631839_1496447747221038_2534164891957

EKONOMIANSVARIG

HANNAH BEGBY PERSSON

 • Har det övergripande ansvaret för studentföreningens ekonomi. 

 • Arbetar löpande med bokföring, fakturerar och ser till att fakturorna betalas i tid.

IMG_4165.JPG

NÄRINGSLIVSANSVARIG

Maria Grunnars

 • Anordna HR-dagen, vår arbetsmarknadsdag.

 • Se över avtal och boka in föreläsningar med våra samarbetspartners.

 • Hålla kontakt med företag

 • Har det yttersta ansvaret gentemot samarbetspartners och leder och fördelar arbetet.

IMG_4164.JPG

VICE NÄRINGSLIVSANSVARIG

Passara Granbäck

 • Anordna HR-dagen, vår arbetsmarknadsdag.

 • Se över avtal och boka in föreläsningar med våra samarbetspartners.

 • Hålla kontakt med företag

 • Har ansvar gentemot samarbetspartners och leder och fördelar arbetet.

IMG_4153.JPG

MARKNADSFÖRINGS

ANSVARIG

Ebba Hedberg

 • Delar mer formell information till medlemmarna. Kan vara i form av utbildningar som anordnas, jobberbjudanden från företag och liknande.

 • Har mycket mailkontakt och får de flesta uppgifterna om vad som ska delas till medlemmarna genom mail med olika företag och organisationer.

 • Uppdaterar hemsidan med allt som händer inom föreningen.

 • Har hand om inköp av Ovar, mäken mm.

 • PA Gefle studentförening FB och LinkedIn 

 • Samarbetar mycket med Kommunikation

IMG_4163.JPG

EVENTANSVARIG

Oscar Backman

 • Planerar och genomför tillsammans med Vice Eventansvarig alla event under året.

 • Det största eventet som planeras är Insparken.

 • Flera sittningar genomförs också under året, ibland tillsammans med andra föreningar.

IMG_4168.JPG

VICE EVENTSANSVARIG

Elias Olsson

 • Planerar och genomför tillsammans med Vice Eventansvarig alla event under året.

 • Det största eventet som planeras är Insparken.

 • Flera sittningar genomförs också under året, ibland tillsammans med andra föreningar.

IMG_4171.JPG

KOMMUNIKATIONS

ANSVARIG

Ida Hammarberg

 • Har hand om Palle PA Geflesson på Facebook, föreningens Instagram och Snapchat

 • Fotar på events

 • Gör veckoscheman

 • Samarbetar mycket med Marknadsföring

bottom of page